Menu
Obec Slavošovce
ObecSlavošovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2021

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

2

Neuvedené

Obec Slavošovce

FÚRA s.r.o.

30. 12. 2021

Zmluva o dodávke elektriny

0230/2022

Neuvedené

Obec Slavošovce

MAGNA ENERGIA, a.s.

28. 12. 2021

Dohoda

32/2021

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev

Obec Slavošovce

22. 12. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálneho odpadu

BIOS2022/OM1000

Neuvedené

Obec Slavošovce

ESPIK Group s.r.o.

13. 12. 2021

Zmluva o spolupráci pre národný projekt

1142/2021

53 916,00 EUR päťdesiattritisícdeväťstošestnásť

Úrad vlády SR

Obec Slavošovce

10. 12. 2021

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek odpadu

BIOS2022/OM1000

Neuvedené

Obec Slavošovce

ESPIK Group s.r.o.

10. 12. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/43/012/102

Neuvedené

Obec Slavošovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

10. 12. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/43/010/70

Neuvedené

Obec Slavošovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

8. 12. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody

Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody

Neuvedené

Obec Slavošovce

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

3. 12. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

28/2021

1,00 EUR jednoeuro

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Slavošovce

1. 12. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálneho odpadu

BIOS2021/KE1000

Neuvedené

Obec Slavošovce

ESPIK Group s.r.o.

1. 12. 2021

Zmluva o dielo

ZoD 228/2021/03457

309 393,98 EUR tristodeväťtisíctristodeväťdesiattrieur 98/100

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Slavošovce

24. 11. 2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

21/43/054/585

Neuvedené

Obec Slavošovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

19. 11. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

ZM_SEP-IMRK2-2018-001932

320 430,23 EUR tristodvadsaťtisícštyristotridsať 23/100

Obec Slavošovce

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

14. 10. 2021

Zmluva o uverejnení inzercie

QUO-74886-B9J4/0

142,80 EUR jednostoštyridsaťdvaeur osemdesiatcentov

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Slavošovce

13. 10. 2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2017-19/K250

Neuvedené

Obec Slavošovce

Ministerstvo životného prostredia SR

6. 10. 2021

Zmluva o pripojení

25/2021

Neuvedené

Obec Slavošovce

Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.

29. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

D03_SEP-IMRK2-2018-001932

320 430,23 EUR tristodvadsaťtisícštyristotridsať 23/100

Obec Slavošovce

Ministerstvo vnútra SR

20. 9. 2021

Zmluva o výpožičke

161/05/2021/RV

Neuvedené

Obec Slavošovce

Košický samosprávny kraj

26. 8. 2021

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

21/43/054/534

Neuvedené

Obec Slavošovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

16. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

23/2021

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Slavošovce

SHP Slavošove, a,s,

22. 7. 2021

Kúpna zmluva

22/2021

123,00 EUR jednostodvadsaťtri

Marian Gajan

Obec Slavošovce

20. 7. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/2021

Neuvedené

Obec Slavošovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

1. 7. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

D02_SEP-IMRK2-2018-001932

320 430,23 EUR tristodvadsaťtisícštyristotridsať 23/100

Obec Slavošovce

Ministerstvo vnútra SR

1. 7. 2021

Kúpna zmluva

19/2021

2 000,00 EUR dvetisíc

Lukáš Smädo

Obec Slavošovce

1. 7. 2021

Dodatok č. 2 k Zmulve o NFP, Novostavba KC

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Slavošovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

29. 6. 2021

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

21/43/054/469

Neuvedené

Obec Slavošovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

25. 6. 2021

Zmluva o dielo

03/2021

500,00 EUR Päťsto

Sunflower AMPL s.r.o.

Obec Slavošovce

8. 6. 2021

Zmluva o dielo

20

Neuvedené

KB PROTECT s.r.o.

Obec Slavošovce

4. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

18

7 920,00 EUR sedemtisícdeväťstodvadsať

ALL PROF s.r.o.

Obec Slavošovce

28. 5. 2021

Dodatok č. 1 l Zmluve o dielo pre stavbu :

Dodatok č. 1

271 461,38 EUR dvestosedemdesiatjedentisícštyristošesťdesiatjeden 38/100

STAVPOČ s.r.o.

Obec Slavošovce

27. 5. 2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

21/43/054/35

Neuvedené

Obec Slavošovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

521072

5 000,00 EUR päťtisíc €

Obec Slavošovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

6. 5. 2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/000505-158

Neuvedené

Obec Slavošovce

Ministerstvo vnútra SR

29. 4. 2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

15

Neuvedené

Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat

Obec Slavošovce

16. 4. 2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-158/2021

14/2021

Neuvedené

Obec Slavošovce

Ministerstvo vnútra SR

14. 4. 2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok

Neuvedené

Obec Slavošovce

Východoslovenská energetika, a.s.

13. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

13

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

8. 4. 2021

Zmluva o spolupráci pri prevádzkovaní a údržbe športového areálu

13

Neuvedené

Lukáš Lalik

Obec Slavošovce

7. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

12

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

31. 3. 2021

Mandátna zmluva

12/2021

3 240,00 EUR Tritisícdvestoštyridsať

MEDIINVEST Consulting s.r.o.

Obec Slavošovce

29. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

11

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

25. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

10

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

24. 3. 2021

Zmluva o dielo

11/2021

3 950,00 EUR tritisícdeväťstopäťdesiat

REGISTER - SKART s.r.o.

Obec Slavošovce

18. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

9

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

16. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9/2021

Neuvedené

Obec Slavošovce

Slovak Telekom, a.s.

16. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a rmládeže

8/2021

Neuvedené

Mesto Trebišov

Obec Slavošovce

9. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

8

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

8. 3. 2021

Kúpna zmluva

1-2021

481,00 EUR štyristoosemdesiatjeden eur

Obec Slavošovce

Podielnické družstvo Gočaltovo

3. 3. 2021

Memorandum o spolupráci

7

Neuvedené

Obec Slavošovce

Mesto Revúca

2. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

7

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

2. 3. 2021

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

6/2021

2 848,11 EUR dvetisícosemstoštyridsaťosem 11/100

Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o.

Obec Slavošovce

2. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní virtuálnej služby

SK0428526282

Neuvedené

WANART, s.r.o.

Obec Slavošovce

22. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

6

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

17. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

5

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

10. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

4

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

9. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2021-0003611

381 316,38 EUR Tristoosemdesiatjedentisíctristošestnásť 38/100

Obec Slavošovce

Ministerstvo vnútra SR

4. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

3

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

28. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

2

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

26. 1. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2017-19/K250

Neuvedené

Obec Slavošovce

Ministerstvo životného prostredia SR

26. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

1/2021

1 450,00 EUR jedentisícštyristopäťdesiat

Ing. Monika Kešeláková

Obec Slavošovce

22. 1. 2021

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

1

Neuvedené

Obec Slavošovce

innogy Slovensko s.r.o.

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služby - MOM

1

Neuvedené

Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava

Obec Slavošovce

18. 1. 2021

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

2/2021

Neuvedené

Obec Slavošovce

ESPIK Group s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Aktuálne počasie

dnes, sobota 24. 2. 2024
mierny dážď 12 °C 6 °C
nedeľa 25. 2. mierny dážď 11/5 °C
pondelok 26. 2. slabý dážď 10/8 °C
utorok 27. 2. slabý dážď 13/9 °C

Anketa

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Natur Pack