Zaujímavosti

Opomenutý, no nezabudnutý artefakt …

slavosovce_tunel_4slavosovce_tunel_3slavosovce_tunel_2slavosovce_tunel_1

Slavošovce a okolie ktorým preteká riečka Štítnica sú známe nielen svojou kultúrno historickou minulosťou a slávnymi rodákmi, ale aj okolitou prírodou. Kohútske a Stolické vrchy ako súčasť Slovenského krušnohoria s množstvom zaujímavých turistických lokalít a prechodom do okolitých dolín, susediacich okresov. Dominantou obce je rodný dom zberateľa prostonárodných Slovenských povestí a rozprávok Pavla Emanuela Dobšinského so zaujímavou a pútavou expozíciou priťahujúcou nielen školské výpravy. Chrám e.c.av. zo 14. storočia s pôvodnou časťou rotundy v ktorej sa nachádzajú neodhalené fresky ruthenského obyvateľstva. Na ich odhalenie sa žiaľ nenašli prostriedky, obdobne ako aj na ďalšiu vzácnosť alebo aj raritu.

Vznikla v rokoch 1. Slovenskej republiky so zámerom spojiť tento región s Banskou Bystricou vybudovaním železnièného tunela smerom Slavošovce-Kopráš-Revúca-Tisovec-Brezno-Banská Bystrica. S výstavbou sa začalo v roku 1941, ukončený bol 14. apríla 1944. Na slávnostnom akte sa o.i. zúčastnili vtedajší ministri SR p. Styk a p. Pružina. Jeho dôležitosť urýchlila Viedenská arbitráž a novovytvorená hranica s Maďarskom. Situáciu dočasne vyriešila peážna železnica s prechodom vlaku cez územie Maďarska a budovanie cestného spojenia z Dobšinej od Henckoviec nad Petrovom a Roštár.

Prvý úsek novej železničnej trate bol zadaný vrátane výstavby tunela o dĺžke cca 1750 m firme Ballo a Ševčenko z Brezna. Práce prebiehali úspešne a kvalitne, vynikajúcim odborníkom bol Ing. Mingulin, bývajúci v t.č. v Ochtinej. Podieľal sa aj na výstavbe tunela pod Soroškou. Tunel bol dokončený, trať sa však nedočkala uvedenia do prevádzky v dôsledku novej povojnovej situácie.

Tunel sa zachoval dodnes, vyžaduje vstupné úpravy, jeho vnútorná kvalita je však dodnes vynikajúca a využívajú ho na prechod na revúcku dolinu mnohí turisti, ba aj zahraniční návštevníci najmä zo susednej ÄŚR. Známy je aj u návštevníkov zo západnej Európy ako rarita, ktorú doma nevieme využiť. Aktuálnosť malých úprav by umožnilo využívať túto pozoruhodnosť najmä po tom, keď ministerstvo dopravy SR zrušilo osobnú vlakovú dopravu medzi Plešivcom a Slavošovcami existujúcu od roku 1894. V dni sviatočné, soboty a nedele sú obyvatelia takto odrezaní od spojenia s okresným mestom, bývalým dôležitým železničným uzlom v Plešivci, od sociálnych a zdravotných služieb či návštev v sídle krajského vyššieho územného celku. Ak chcete navštíviť túto zaujímavú lokalitu v smere od Štítnika, prípadne dostať sa za kultúrnymi a turistickými krásami, musíte to stihnúť v pracovné dni. Zaujímaná a podnetná relácia Košického televízneho štúdia red. p. J. Mríza sa o to už viackrát usilovala, dala námety, podobne aj dnes by stálo za to vrátiť dlžobu tejto zabudnutej oblasti z ktorej sa stratil priemysel a pracovné príležitosti.

Tunel je atrakciou ktorých na Slovensku je málo, už jeho využitie pre individuálnu turistiku, do budúcna aktuálne aj pre prípadnú osobnú dopravu, či prechod za poplatok dobovou drožkou, či symbolické mýto. Veríme, že ich možno odkľaje rozprávková bytosť z rozprávok Dobšinského, kde vždy zvíťazilo dobro nad zlom a aj cez tunel budú môcť prichádzať návštevníci k nášmu Slovenskému Homérovi. Už nie peši s turistickými batohmi, po hrebeĹ