Kontakt

starosta obce
Ing. Štefan Bašták
tel: 058 / 79 99 281
email: starosta@slavosovce.sk

Obecný úrad Slavošovce
tel: 058 / 7882600-2
tel: 058 / 79 99 265 ( matrika )

tel: 058/79 99 395 PaM,komunitní pracovníci
e-mail: ou@slavosovce.sk

Dôležité telefónne čísla:

Miroslav Hanzel mobil: 0902 966 074 (poruchy vody, kanalizácie, vývoz TKO, technické záležitosti obce)

Pavol Bartók mobil: 0911 182 786 (poruchy rozvodov káblovej televízie, poruchy TV vykrývača Markíza, Verejné osvetlenie obce, miestny rozhlas)

Ladislav Oravec mobil: 0902 966 076 (poruchy technických zariadení obecných budov, miestna preprava, odvoz stavebného odpadu)

Dušan Janíčko mobil: 0905 694 073 (zimná údržba miestnych komunikácií dostupných traktorom)

adresa:
Obecný úrad Slavošovce
Slavošovce 113
049 36 Slavošovce

úradné hodiny :

pondelok 8.00 – 12.30 13.00- 15.30
utorok nestránkový deň
streda 8.00 – 12.30 13.00- 15.30
štvrtok 8.00 – 12.30 13.00- 15.00
piatok 8.00 – 11.00

 

Obecný hasičský zbor v Slavošovciach

www.ohzslavosovce.webnode.sk