Archive for Marec, 2014

P.E. Dobšinský

Posted by Galina Smädová on Marec 20, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Nezabudli na svojho rodáka

   V mesiaci marec, presnejšie 16. marca 2014 uplynulo 186 rokov od narodenia veľkého muža čias minulých, ale aj prítomných Pavla Emanuela Dobšinského. Narodil sa vo vtedajších Veľkých Slavošovciach a zapísal sa do dejín nášho národa ako slovenský Homér. V roku 1970 ho na veľkolepej národnej slávnosti v jeho rodisku,  veršami národného pevca Andreja Braxatorisa  Sládkoviča,  zhromaždeným občanom priblížil univ. profesor a spisovateľ Dr. Rudo Brtáň. „ Počuješ bájne hlasy povestí? Hovoria tie, keď čas čuší, zázračný z nich svet on má vyviesti, budúci svet on v nich tuší .Počuješ? Spieva slovenské pole, spievanky zrodia Homérov, len ľúbosť útlu spievajú hole, no budú aj bohatierov. „ Tie časy už sú tu, keď sme si ho pri 186. výročí jeho narodenia pripomenuli.

   Vďační rodáci, hostia, poslanci, p. prednosta Okresného úradu v Rožňave, spoločne

 s p.starostom obce Slavošovce Ing. Štefanom Baštákom a starostom obce Drienčany sa zišli o 13,00 hodine pred jeho rodným domom, aby mu vzdali poklonu a položili vence vďaky pred pamätnú tabuľu. Následne po otvorení spomienkovej slávnosti p. starostom a za zvukov piesní súboru Lehoťanka sa odobrali navštíviť expozíciu v jeho rodnom dome. Odtiaľ účastníci odišli do priestorov OcÚ kde si vypočuli odbornú prednášku o živote a diele rodáka, ktorú predniesol vedúci  expozície PaedDr. M. Sajenko. Po tejto časti nasledovalo odovzdanie pamätných plakiet. Po krátkom symbolickom občerstvení spomienkovú slávnosť ukončil p. starosta obce, odovzdal slovo prítomnému prednostovi OÚ v Rožňave, ktorý ocenil starostlivosť predstaviteľov obce o zachovanie odkazu Pavla Dobšinského, nazývaného aj kráľom slovenskej rozprávky. O hodnote jeho diela svedčí aj návštevnosť expozície, pričom najväčší počet návštevníkov v roku, dosiahol číslo 1000. Tohtoročnú sezónu otvorili deti MŠ v Slavošovciach  so svojimi p učiteľkami.

   

Voľby prezidenta SR – I. kolo

Posted by Galina Smädová on Marec 17, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Počet oprávnených voličov          1.368

Počet voličov                                           399

Účasť                                                               29,17 %

Počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby prezidenta SR – I. kolo:

Bárdos Gyula                                                                 0
Behýl Jozef, Mgr.                                                          0
Čarnogurský Ján, JUDr.                                            1
Fico Róbert, doc. JUDr., CSc.                                  212
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS               3
Hrušovský Pavol, JUDr.                                              4
Jurišta Ján, PhDr.                                                        1
Kiska Andrej, Ing.                                                      61
Kňažko Milan                                                               18
Martinčko Stanislav                                                   2
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.                           3
Mezenská Helena. Mgr.                                             13
Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD.              72
Šimko Jozef, JUDr.                                                        3