Archive for Jún, 2012

Posted by Galina Smädová on Jún 26, 2012
Novinky / Komentáre sú deaktivované

 

 Logo

 

MDD v osade Hirsh

    MDD bol ustanovený v novembri 1949 uznesením zasadnutia rady Medzinárodnej demokratickej federácie žien. Po prvýkrát sa oslavoval v roku 1950 v 51 krajinách sveta.

     Raz v roku je deň, kedy majú sviatok naše deti. Je to 1. jún. Deti sú to najcennejšie v živote ľudí a zaslúžia si, aby im bol tiež venovaný jeden deň v kalendári, i keď rodičia by si to mali uvedomovať každý deň.

     V súčasnosti  organizujú rôzne nadácie a neziskové organizácie rôzne hry a aktivity pre deti.

     Naši školáci aj škôlkari  oslávili MDD a doniesli si domov balíčky so sladkosťami.Deti, ktoré ešte nie sú „školopovinné” čakali na nás a tak im sociálne pracovníčky obce  pripravili v osade Hirsh oslavu MDD.  Keďže počasie  nám začiatkom mesiaca neprialo  oslavu sme naplánovali  na piatok  8.6.2012 . Oslovili sme sponzorov – podnikateľov z našej obce -  pani  Liškovú (pekáreň), pána E. Boldiho (Fresh potraviny), pána Nemčka (drogéria), ktorí nám pomohli zabezpečiť drobné darčeky a sladkosti pre súťažiace deti, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

    Počasie nám prialo, bol pekný letný deň a deti z osady mali chuť  zahrať sa a súťažiť o ceny.  Hneď na začiatku sme urobili kontrolu „ hygieny”  doniesli sme mydlo a utierky a všetky deti si umyli rúčky a tváričku. Také čisto umyté sme  ich rozdelili do dvoch družstiev (označených pečiatkami na Mačičky a Myšky)  a mohlo sa začať  súťažiť. Mali sme pripravené  pohybové hry, hry zamerané na obratnosť a pamäť. Súťažili sme v preťahovaní lanom, žonglovaní s loptičkou, hádzaním na cieľ, tancom s balónom, zhadzovaním kuželiek, presúvaní „hada”, či chodením po „ ceste”- hrou zameranou na udržanie koordinácie(rovnováhy). Atmosféra bola výborná, všetky deti súťažili z véľkým nasadením, čo bolo poznať aj na výsledkoch. Drobcovia, ktorí ešte nemohli súťažiť a ostatní obyvatelia osady statočne podporovali súťažiacich a tak sme si pripadali, ako na hokejovom zápase Slovensko/ Kanada. Po celý čas nám hrala veselá hudba, čo podfarbovalo príjemnú atmosféru celého dopoludnia. Najdôležitejšia časť  dňa prišla pri vyhodnotení súťaží. Po spočítaní hlasov  skončili na druhom mieste Myšky a výhra pripadla družstvu Mačičiek.

    Na záver  sme rozdali všetkým súťažiacim aj nesúťažiacim deťom ceny- sladkosti, buchty, drobné hračky a vecné ceny.  Veríme, že aj deťom sa ich deň páčil a sladké ceny im chutili, čo nakoniec bolo poznať na čokoládových fúzoch, ktoré zanechali výborné, čerstvé buchty z našej slavošovskej pekárne.Celý priebeh našej akcie sme si nafotili a tak  máme pekné spomienky.

V tento deň všetkým deťom na svete želáme:

  • aby všetky deti mali šťastné detstvo
  • aby netrpeli hladom a smädom, mali domov a dobrých rodičov
  • aby neboli týrané a inak zneužívané dospelými
  • aby ich rodičia nenechali plakať bez toho, aby zistili jeho príčinu
  • aby im rodičia venovali svoj čas nielen počas tohto jedného dňa v roku, ale celý rok
  • a hlavne aby im dali lásku…

Výstup na Prieslop

Posted by Galina Smädová on Jún 01, 2012
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Prieslop plagát 

Výstup na Prieslo sa uskutoční dňa 09.06.2012.

Zraz účastníkov je o 7.30 hod. pre OcÚ Slavošovce, začiatok výstupu je o 8.00 hod.

Srdečne Vás pozývame

Revitalizácia centra sídliska

Posted by Galina Smädová on Jún 01, 2012
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Obec Slavošovce už dlhodobo patrí medzi tie, ktoré sa neuspokoja s tým čo sa tu dosiahlo a vybudovalo. Má svoju minulosť, históriu ale aj prítomnosť. Svoj podiel na tom nesporne majú občania, ktorí sa o to pričiňujú, podieľajú sa na jej zveľadení. Svedectvom je aj dodnes prosperujúca papiereň SHP Slavošovce a. s. ktorej vznik sa datuje od roku 1817, aj keď je známe, že výroba papiera tu ale aj na celej doline bola známa aj pred rokom 1800. O zviditeľnenie obce sa postaral aj muž, ktorý sa tu narodil roku 1828 Pavol Emanuel Dobšinský, ktorého rodný dom ročne navštevujú stovky návštevníkov a školských výprav. Milovníkov histórie do obce privádzajú aj ďalšie kultúrne pamiatky, napr. ECAV kostol ktorého začiatky sú evidentné od roku 1385, svedectvom čoho sú dodnes  neodkryté a zachované fresky pôvodných obyvateľov, Ruthénov. Turistov do obce láka bohatá príroda s možnosťou vychádzok do okolitých lesov. V jej hlbinách sa nachádza dnes známy, v minulosti zabudnutý tunel pod Homôlkou v Stolických vrchoch. Bol súčasťou  budovanej železnice, ,, Gemerské spojky,, v roku 1940-1945. Aj  dnes spája dva kraje, Košický a Banskobystrický. Je svedectvom majstrovstva našich  robotníkov a inžinierov, podľa vyjadrenia návštevníkov má lepšie parametre ako v súčasnosti budované tunely na Slovensku. Jeho dĺžka je 2200-2500 m, výška 6, 5 m a šírka 4, 5 m. Každoročne ním prechádza niekoľko stoviek turistov, ale aj cykloturistov, aj keď prechod je na vlastnú zodpovednosť.

            To však sú výsledky práce obyvateľov tejto neveľkej obce, sú dôkazom starostlivosti miestnych poslancov a pracovníkov Obecného úradu v zviditeľňovaní obce za posledné desaťročie. Aj vďaka fortieľu zodpovedných a schopných starostov. Každoročné bilancovanie dáva možnosť poohliadnuť sa za tým čo bolo a bude vykonané. Veď každej obci dávajú zmysel občania svojou prácou a postojmi. Inak tomu nie je ani tu.

            Počas minulého obdobia sa napr. podarilo úspešne ukončiť projekt Rekonštrukcia základnej školy P. E. Dobšinského, rekonštrukciu hasičskej zbrojnice OHZ Slavošovce, vo výstavbe je projekt Revitalizácia centra sídliska Slavošovce, súhrnná hodnota vykonaných prác predstavuje cca 1,7 milióna eur. S ukončením realizácie posledného projektu sa počítalo  do konca mája 2012. Za súčasnej ekonomickej situácie SR sa toho vykonalo naozaj veľa, ak si uvedomíme, že každá poskytnutá podpora z euro fondov bola podmienená spoluúčasťou obce vo výške  5% z vlastných zdrojov.

K ďalšiemu zviditeľneniu obce, aj v tomto roku prispela už zmienená Revitalizácia centra Slavošovce, kde je situovaná aj SHP papiereň Slavošovce a. s. Svedčí o tom aj pripojená fotodokumentácia, niekoľko pohľadov z necelej poloviny mesiaca máj. Záujem detí a verejnosti je mimoriadny, aj keď sa vo výstavbe pokračuje. Centrum projektu bolo situované napr. pred vstupom do areálu SHP papiereň, zdravotné stredisko, pred ambulanciou detského lekára, na malom trhovisku, vybudovaním nového stanovišťa hromadnej dopravy, lavičkami na odpočívanie na vybudovaných chodníkoch, označených komunikáciách dopravnými značkami, ale aj uprostred sídliska pred predajnou zónou, či v areáli MŠ.

            Názov projektu bol ,, Revitalizácia centra sídliska v Slavošovciach,, v rámci regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prioritná os, regenerácia sídel. To všetko sa uskutočňovalo v rámci integrovaných projektov na obnovu miest a vidieka, formou financovania bola nenávratná dotácia.

            Miesto realizácie projektu bolo na Východnom Slovensku, konkrétne v Košickom kraji v obci Slavošovce, časť Sídlisko.

            Cieľ projektu bol zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti obce Slavošovce investíciou do miestnych komunikácií a zlepšenie vzhľadu obce úpravou jej verejných priestranstiev, pričom špecifický cieľ projektu bol zameraný na rekonštrukciu chodníkov, revitalizáciu verejnej zelene a autobusovej zastávky, čo bolo potrebné, nakoľko osobná vlaková doprava bola už pred rokmi zrušená.

            Zaujímavý bol aj časový rámec realizácie projektu, jeho realizácia sa začala 10/2011 a ukončenie 06/2012. Projektové a inžinierske práce sa začali 03/2009, proces verejného obstarávania 03/2009, ukončenie 10/2011. S celkovým ukončením projektu realizovaním aktivít projektu sa počíta k 09/2012.

            Rozpočet projektu, jeho hlavné aktivity vrátane podporných aktivít predstavujú celkovo EUR 466.069,26.

            Dobre vykonané dielo  sa predstavuje svojimi výsledkami, je prínosom a výsledkami nielen pre občanov Slavošoviec, ale aj pre tých, ktorí k nám za uvedenými aktivitami prichádzajú a pomáhajú tak zveľaďovať rozvoj obce vytvorenými hodnotami  a aktivitami.

                                                                                  Text a foto: PaedDr. M. Sajenko

                                                                                                   Kronikár