Archive for Marec, 2012

Posted by Galina Smädová on Marec 23, 2012
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Slavošovce nezabúdajú na svojho rodáka

            Mesiac marec býval donedávna ešte mesiacom knihy, čo úzko súvisí aj s ich tvorcom. Občania Slavošoviec si pri tejto príležitosti pripomínajú aj tých, ktorí knihy tvoria. Na spisovateľov ktorí majú celoročne miesto v srdciach tých, ktorým sú knihy určené, predovšetkým deťom. Už každoročne sa stretávajú na miestach ktoré nielen knihy, ale aj ich tvorcov pripomínajú. Nebolo tomu ináč ani v tieto dni, keď sa občania, poslanci OcÚ a predstavitelia organizácií zišli pred rodným domom rodáka, kráľa slovenskej rozprávky Pavla Emanuela Dobšinského, aby pod pamätnú tabuľu položili spomienkový venček. Pripomenuli si výročie jeho narodenia 16.03.1828 od ktorého v tieto dni uplynulo už 184 rokov. K účastníkom sa prihovoril a privítal ich  starosta obce. Ing. Š. Bašták poslanec KSK, zvýraznil podiel rodáka pre minulosť ale aj prítomnosť. Po položení symbolického venčeka pod tabuľu na rodnom dome, odovzdal slovo vedúcemu expozície PaedDr. M. Sajenkovi, ktorý prítomných pozval k prehliadke expozície, dnes už predstavujúcej malé regionálne múzeum. O jeho dôležitosti a význame svedčí aj návštevnosť, ktorá sa v roku 2011 dostala nad číslo 950. Po prehliadke a návšteve expozície sa začína aj návštevná sezóna ktorú v rámci projektu otvorili žiaci miestnej školy nesúcej meno rodáka. Prišlo ich neúrekom so svojimi pedagógmi. Oboznámili sa so životopisom rodáka, ktorého návštevníkom pripomínajú jednotlivé časti expozície, ale aj so vzácnymi artefaktmi, ktoré sa v rodnom dome nachádzajú. Oživili si tak svoje doterajšie poznatky a predstavy o slovenskom Homérovi, zberateľovi Prostonárodných slovenských povestí. Dôkazom toho je aj motivačný vstup do prvej časti expozície, zvuková nahrávka. ,, Kde bolo, tam bolo, za siedmymi dolinami a horami, tam kde sa piesok lial a voda sypala, bolo jedno veľké kráľovstvo, narodil sa tu princ, ktorému do vienka dali sudičky do kolísky pero a papier. Bol to Pavol Dobšinský náš rodák, o ktorom krásnu myšlienku povedal národný umelec, spisovateľ a jeden z predsedov MS Vladimír Mináč: ,, Čo všetko dnes skvele cvenží šíravami sveta, časom vybledne ako staré plátno, ale Dobšinského povesti a rozprávky budú, kým bude slovenská reč. ,, Sú to slová otvorené a úprimné, pozývajúce aj ďalších, ktorí k Dobšinskému budú prichádzať, vracať sa k nemu. Do jeho rodiska Slavošoviec nielen v dni výročia, ale aj každodenne. Tak ako tomu bolo aj v tento mesiac. Narodil sa 16.03.1828 v Slavošovciach. Zomrel a pochovaný bol v Drienčanoch 22.10.1885. Pripomína ho nápis na jeho náhrobku: ,, Boj večný bojoval, vieru zachoval .,,

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2012

Posted by Galina Smädová on Marec 16, 2012
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Výsledky volieb