Archive for November, 2011

Rok na Gemeri

Posted by Galina Smädová on November 15, 2011
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Plagát Rok na Gemeri - (v prílohe)

Bezpečnosť na cestách

Posted by Galina Smädová on November 02, 2011
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Dopravná polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie základných pravidiel :

          -  správať sa na cestách zodpovedne, ohľaduplne a disciplinovane,

            – cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne 

             upevnenou  ochrannou prilbou.

  ­­­­­­­        - u cyklistov je povinné za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľné reflexné

              prvky alebo reflexný odev.

         – cyklista mladší ako 15 rokov musí mať prilbu (aj pri jazde v obci) a dodržiavať

              zásadu vidieť a byť videný,  taktiež jazdiť po správnej strane vozovky 

          – cyklisti, ktorí jazdia po  frekventovaných komunikáciách, by nemali preceňovať

             svoje schopnosti a zručnosti a  zvážiť riziká, ktoré im hrozia od   okoloidúcich

              motorových vozidiel.

            -  povinnosť mať reflexné prvky majú všetci chodci pohybujúci sa mimo obce za

             zníženej viditeľnosti. (starší ľudia a deti sú rizikové skupiny, často sa správajú

             nepredvídateľne, preto opatrnosti najmä v okolí škôl, kostolov, ale i kultúrnych

             a  reštauračných zariadení  nikdy nie je dosť

          – rovnaký zákaz požívania alkoholických nápojov ako pre vodičov vozidiel platí aj

              pre cyklistov. Aj im hrozí za jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu pokuta! 

          – vyzvať mladých ľudí, aby pristupovali zodpovedne k svojim životom a životom

              osôb, ktoré v autách vozia. Po požití alkoholu nesadať za volant!

          – upozorniť aj rodičov, aby vysvetlili svojim deťom, aké fatálne následky môže

              mať jazda pod vplyvom alkoholu.

          – pre chodcov je veľmi nebezpečné aj vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla,

            predovšetkým na zastávkach MHD, alebo spomedzi zaparkovaných áut a  na

            neosvetlených miestach. Niekedy stačí len oblečenie označiť reflexnými páskami.

           – príslušníci PZ na cestách počas dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

             premávky voči porušovateľom zákona budú postupovať nekompromisne.