Archive for Marec, 2011

Slavošovce si pripomenuli výročie rodáka

Posted by martin on Marec 21, 2011
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Nebýva každý deň sviatočný, sú ale sviatky a výročia, ktoré rezonujú v spomienkach širokej verejnosti.

Medzi takéto patril 16.marec 2011, kedy sme si pripomenuli narodeniny nášho rodáka, zberateľa prostonárodných slovenských povestí, rozprávkara a  etnografa, evanjelického kňaza Pavla Emanuela Dobšinského.

Narodil sa v Slavošovciach pred 183 rokmi, prirovnávajú ho ku gréckemu Homérovi a právom ho označujú,ako kráľa slovenskej rozprávky.

V slávnostný deň výročia jeho narodenia bolo už od 9.hodiny ráno pred jeho rodným domom z  ktorého sa stalo malé regionálne múzeum rušno. Prichádzali školské výpravy, aby sa poklonili jeho pamiatke a vzdali hold jeho dielu. Ako prví prišli žiaci ZŠ P.Dobšinského a Materskej školy v Slavošovciach spolu so svojimi učiteľmi. Do 11.hodiny sa zišli ďaľší účastníci osláv,predstavitelia Matice Slovenskej, SNS, ktorú reprezentoval p. Peter Pamula, poslanci a občania Drienčan a Teplého Vrchu,riaditeľ papierne SHP, miestna pani farárka, riad.ZŠ, učitelia a žiaci. Po prednesenom úryvku básne venovanej P.Dobšinskému žiačkou ZŠ,prítomných privítala prednostka OcÚ p. Lýdia Klobušníková, ktorá odovzdala slovo starostovi obce a poslancovi KsK p. Ing Štefanovi Baštákovi. Následne sa prítomným prihovoril aj vedúci expozície p. PeaDr. Milan Sajenko,ktorý pozval hostí a prítomných na prehliadku rodného domu rozprávkara a k zápisu do pamätnej knihy. Expozícia zasvätená P. Dobšinskému je budovaná k zachovaniu odkazu a motivácii ďaľších generácií.slovami bývalého predsedu MS V. Mináča „Čo všetko dnes skvele cvendží šíravami sveta časom vybledne, ako staré plátno, ale Dobšinského povesti budú, kým bude slovenská reč“

Rekonštruovaná a krásne vynovená expozícia a  interiér rodného domu čakajú na svojich návštevníkov, ktorých je každým rokom viac a návštevou mu vyjadrujú úctu za jeho tvorbu a prekrásne slovesné perly, ktoré zanechal budúcim generáciám. Slová pochvaly a zápisy návštevníkov v pamätnej knihe múzea svedčia o zaujímavosti a prospešnosti tejto expozície. Za to, že priestory sú dnes vynovené expozícia vďačí aj SNS, jej krajskému predsedovi p. Pamulovi, nakoľko práve ich pričinením získala obec v r. 2010 potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu priestorov expozície.

Návštevníci oceňujú našu starostlivosť o zdedené hodnoty a každoročne ich počet pribúda.Je pre nás cťou aj povinnosťou vzdávať takto hold kráľovi slovenskej rozprávky,nášmu rodákovi. Aj týmto spôsobom sa Slavošovce zviditeľňujú.

Spomienka na nášho rodáka

Posted by Galina Smädová on Marec 15, 2011
Novinky / Komentáre sú deaktivované

16. marca 2011  o 11,00 hod. si položením spomienkového venca na rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského pripomenieme 183. výročie jeho narodenia.