Archive for November, 2010

Voľby – 27.11.2010

Posted by martin on November 28, 2010
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1.373

Počet voličov ktorým boli vydané obálky 914

Počet odovzdaných obálok 914

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre

voľby do obecného zastupiteľstva: 901

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

starostu obce: 897

Účasť na voľbách : 66,57 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Štefan Bašták, Ing. – 419

2. Miloš Garan – 20

3. Ján Matula, Ing. – 316

4. Jana Roháľová, Mgr. – 142

Za starostu obce Slavošovce bol zvolený:

Štefan Bašták, Ing., 53 r., stavebný inžinier, SMER – sociálna demokracia

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Pavol Bartók, SMER,- 381

2. Angela Kolesárová, Ing., SMER, – 320

3. Jana Roháľová, Mgr., SDKÚ-DS, – 307

4. Mária Margetová, SDKÚ-DS, – 286

5. Eva Kočišová, SNS, – 275

6. Konštantín Roháľ, Mgr., nezávislý kandidát, – 264

7. Milada Šikúrová, SMER, – 236

8. Dušan Janíčko, KSS, – 214

9. Lýdia Hricová, Mgr., SDKÚ-DS, – 211