Archive for Apríl, 2010

Dni detskej knihy

Posted by admin on Apríl 20, 2010
Novinky / Komentáre sú deaktivované

V dňoch 13. -15. apríla t.r. pripravila Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave akciu „Dni detskej knihy 2010“, v spolupráci s BIBIANOU Medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave, stretnutie tvorcov detských kníh, spisovateľov a ilustrátorov, s deťmi v našom regióne.  Stalo sa to zásluhou p. riaditeľky knižnice Mgr. Ivety Kyselovej a jej odborných a metodických spolupracovníkov a samozrejme aj ďalších organizátorov uvedených v zaujímavej pozvánke.

Treba tu spomenúť jednotlivé podujatia, návštevy spisovateľov v Rožňave, kde účastníkov a hostí zaujalo samotné otvorenie akcie, ale aj otvorenie výstav najkrajších a najlepších detských kníh z tvorby Mira Regitky,  Svet farebnej fantázie v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského.

Z pomedzi zaujímavého programu, kde už viackrát zaznelo meno Pavla Dobšinského, sa účastníci a hostia presunuli v stredu 14.4.2010 do jeho rodiska, Obce Slavošovce. Aj keď počasie nebolo priaznivé, od rána vytrvalo pršalo, atmosféra bola príjemná a úprimná. Účastníkov krátko po 15.00 hod. očakával p. starosta obce Ing. Bašták Štefan a vedúci expozície PaedDr. Milan Sajenko.

V dopoľudňajšej časti programu sa uskutočnila na Základnej škole P. Dobšinského beseda so spisovateľmi, na ktorú sa už žiaci tešili. Hostí, spisovateľov sa ujala riaditeľka školy PhDr. Darina Labošová a učiteľky slovenského jazyka. Medzi hosťami bol aj spisovateľ Ivan Szabó z Bratislavy, neskôr sa všetci pridali k delegácii spisovateľov v rodnom dome P. Dobšinského, dnes už malom regionálnom múzeu.

Po zaujímavej prehliadke sa presunuli k priečeliu rodného domu k pamätnej tabuli inštalovanej v r. 1928, odkiaľ pokračovali k reliéfu P. Dobšinkého pred budovou obecného úradu a lesnej spoločnosti, odtiaľ do areálu ZŠ v ktorom sa nachádza pomník Dobšinskému. Následne v jedálni ZŠ ich privítal krátkym preslovom p. starosta obce a poslanec KsK Ing. Štefan Bašták, oboznámil ich s prítomnosťou ale aj minulosťou obce. Nasledovali pozdravy p. riaditeľky okresnej knižnice a vedúceho delegácie spisovateľov. Obec Slavošovce pre účastníkov pripravila upomienkové darčeky so zaujímavými publikáciami o obci a malé pohostenie gemerskými koláčmi. Nasledoval družný rozhovor.

Starosta obce na záver poďakoval všetkým prítomným za prínos tohto významného podujatia aj pre našu obec, pretože to bolo stretnutie, ktoré bude ešte dlho v obci rezonovať.  Podujatie zakončil slovami spisovateľa, národného umelca a niekdajšieho predsedu MS Vladimíra Mináča na adresu Pavla Dobšinského a jeho odkazu prítomnosti: „Čo všetko dnes skvele cvendží šíravami sveta, časom vybledne ako staré plátno, ale Dobšinského povesti budú, kým bude slovenská reč“.

Ďakujeme týmto všetkým organizátorom tohto hodnotného podujatia v našom okrese a v našej obci, menovite všetkým členom delegácie, za ich krásnu a užitočnú prácu, menovite spisovateľom: J. Balcovi, R. Bratovi, J. Beňovi, P. Čisárikovi, G. Futovej, M. Grznárovej, P. Holkovi, E. Hornišovej, P. Karpinskému, M. Krllrnbergerovi. Ľ. Kepštovej, J. Martiškovi, J. Pudlákovej, M. Regitkovi, T. Revajovej, I. Szabóvi, G. Škorvánkovej, J. Šimulčíkovej, L. Švihranovi,  P. Uchnárovi, J. Uličianskému a všetkým tým, ktorí neobišli Slavošovce.

O z n a m

Posted by martin on Apríl 19, 2010
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Obecný úrad v Slavošovciach oznamuje, že v rodnom dome Pavla Emanuela Dobšinského sa uskutočĹ