Archive for August, 2009

Slávnostné otvorenie ihriska

Posted by martin on August 28, 2009
Novinky / 2 Comments

5. septembra o 15,00 hod. za účasti vládnej delegácie slávnostne bude prestrihnutím pásky dané do užívania viacúčelové ihrisko, ktoré obec vystavala v rámci spolufinancovania s Úradom vlády SR. Na ihrisku bude možné zahrať si nohejbal, tenis, basketbal, hádzanú.

5. septembra o 17,30 hod., pri príležitosti 65. výročia SNP slávnostne položíme spomienkový veniec pri pamätníku pred zdravotným strediskom. Slávnostný príhovor sa uskutoční na futbalovom ihrisku, kde po oficiálnej časti budeme pokračovať vystúpením folklórnych súborov a vo večerných hodinách zapálime táborák.

Srdečne Vás všetkých pozývame na príjemné odpoludnie, ktoré môžete stráviť pri týchto akciách.